Pàgines
BASES DEL II CONCURS DE FOTOGRAFIA COUNTRY DE CATALUNYA

1.- La inscripció al concurs és oberta a qualsevol persona a partir de 16 anys, sigui o no resident a Catalunya. Està organitzat conjuntament per Countrycat - Bojos pel Country i El Barn d'en Greg.

2.- La temàtica del concurs és el món del Country. Les imatges presentades han d'estar relacionades amb la temàtica del concurs: paisatges típics de l'oest, imatges de concerts, instruments musicals típics de l'estil musical, festes populars, linedance (balls), locals, cavalls, rodeos, barrets, botes,...

3.- No es podran presentar imatges HDR. Les imatges presentades no podran tenir retocs digitals de consideració. Els membres del jurat desestimaran imatges que tinguin retocs massa evidents en relació a la imatge original. El motiu és únicament el de premiar el treball de fotografia, més que no el de retoc posterior.

4.- La propietat intel·lectual de les imatges presentades serà sempre dels seus autors/es. De totes maneres, l'organització es reserva el dret a l'ús, a la publicació i/o exhibició en qualsevol mitjà i format de les imatges presentades al concurs, amb l'objectiu de promocionar aquest concurs o futures edicions del
mateix (cartells, web, xarxes socials,...), esmentant sempre l'autor/a. En cas que l'autor/a no vulgui cedir aquest ús o bé limitar-lo a certes condicions, ho haurà d'indicar per escrit al moment de fer la inscripció. En cap cas la seva decisió de limitar l'ús de les imatges afectarà al resultat final del concurs.

5.- La mida de les fotografies presentades a concurs haurà de ser:
- 20,3cm d'alt i 27cm d'ample (imatges de proporció 4:3)
- 20,3cm d’alt i 30 d'ample (imatges de proporció 3:2)
Aquestes mides es poden trobar fàcilment a qualsevol botiga de revelat de fotografies.

6.- Hi haurà premis econòmics per les 3 millors imatges. També hi haurà un premi atorgat per votació popular (diferent als 3 primers llocs) i un sorteig entre tots els participants no premiats en cap dels premis anteriors. El jurat pot decidir declarar qualsevol dels premis com a desert si considera que cap de les
fotografies presentades té el nivell suficient.

7.- Cost d'inscripció: per participar al concurs caldrà abonar 2 euros per cada imatge presentada. No hi haurà límit d'imatges presentades. L'import de la inscripció no serà benefici per l'organització, sinó que anirà destinat a incrementar la dotació econòmica dels premis. En cas d'enviar les imatges per correu postal, s'haurà d'incloure la quantitat total de la inscripció dins mateix del sobre. No es considerarà la inscripció sense l'import corresponent al número de fotos presentades.

8.- Inscripció al concurs: l'autor/a o un representant en nom seu, pot inscriure imatges al concurs de dues maneres diferents:

a) Presencialment, a: "El Barn d’en Greg" - Carrer Alt, nº 3 - 08191 Rubí. En horari d'obertura al públic.

Cada fotografia s'ha de presentar dins un sobre tancat amb un pseudònim escrit a la part exterior, i amb un full a l'interior que contingui la següent informació:
- Títol de la imatge
- Nom i cognoms reals del concursant
- Lloc on s'ha fet la foto
- Títol i cantant d'una cançó country que relacionaríeu amb la foto presentada (no és
necessari que tingui relació amb la lletra, senzillament una cançó que us agradaria
escoltar de fons mentre mireu la imatge)
- Mail de contacte del concursant (serà la única via de contacte amb els participants)
- En cas que la fotografia sigui d'algú altre, cal incloure un consentiment signat per l'autor/a de la fotografia

b) Per correu postal (es recomana certificar l'enviament), a: "El Barn d’en Greg" – C/ Alt, nº 3 - 08191 Rubí (Catalunya).

En enviaments postals, està permès agrupar totes les imatges a presentar en un únic enviament; però, dins del paquet enviat, cada imatge ha d'estar ensobrada per separat amb tots els seus requisits. Cal tenir en compte la protecció de les imatges durant l'enviament, utilitzant capses o suports rígids per evitar danys a les fotografies.

Perquè la inscripció sigui efectiva, s'haurà d'incloure dins del sobre o paquet els euros equivalents al número de fotografies presentades.

Cada fotografia s'ha de presentar dins un sobre tancat amb un pseudònim escrit a la part exterior, amb un full a l'interior que contingui la següent informació:
- Títol de la imatge
- Nom i cognoms reals del concursant
- Lloc on s'ha fet la foto
- Títol i cantant d'una cançó country que relacionaríeu amb la foto presentada (no és
necessari que tingui relació amb la lletra, senzillament una cançó que us agradaria
escoltar de fons mentre mireu la imatge)
- Mail de contacte del concursant (serà la única via de contacte amb els participants)
- En cas que la fotografia sigui d'algú altre, cal incloure un consentiment signat per l'autor/a de la fotografia

9.- Un mateix autor/a (encara que s'hagi presentat a través de dos o més concursants) només podrà optar a un dels premis. En cas d'obtenir-ne més d'un, només li serà concedit el de major rang, deixant l'altre premi a un altre autor/a.

10.- No es podran presentar imatges amb drets d'autor si no en sou els autors, o fotografies fetes per una altra persona sense el seu consentiment. La organització no es fa responsable de fraus o incompliments de propietats intel·lectuals de fotografies amb drets d'autor per part dels participants, essent ells/es
mateixos els únics responsables.

11.- El període d'inscripció d'imatges anirà des de l'1 de juny de 2012 fins al 31 d'octubre de 2012. No entraran a concurs les imatges que s'entreguin o es rebin a partir d'aquesta data.

12.- El jurat del concurs serà l'encarregat últim de decidir els guanyadors/es, i estarà format per fotògrafs/es i/o aficionats/es al món del country.

13.- Els premiats es donaran a conèixer en una breu cerimònia d'entrega de premis al Barn d'en Greg el mateix dia del concurs de balls que organitza anualment el local. S'informarà de tots els detalls de dia/hora al mateix local i/o a
la web la web de Countrycat.

14.- L'organització es reserva el dret d'anular el concurs en cas que no hi hagi un mínim suficient de participants. En tal cas, es retornaran íntegrament els imports abonats per la inscripció.

15.- Els concursants tindran el dret a recuperar les seves imatges un cop hagi finalitzat el concurs (o un cop hagi estat desconvocat, si és el cas). Ho podran fer durant els 15 dies posteriors a la cerimònia d'entrega de premis (o de la cancel·lació) al mateix local en horari d’obertura al públic. En cas d'impossibilitat de fer-ho efectiu en aquests 15 dies, s'ha d'avisar (sempre dins del mateix període) per e-mail i informar de la data de recollida. No es retornaran imatges
per correu postal sota cap concepte. Un cop superats els 15 dies, s'entendrà que l'autor/a no les vol recuperar i no serà possible recuperar-les.

16.- La organització es reserva el dret a no considerar fotografies de mal gust, discriminatòries o que puguin ferir sensibilitats. En cas de fotografies on hi aparegui gent que s'hi pugui reconèixer o bé menors d'edat sense el consentiment dels seus pares/tutors, els participants seran els únics responsables en cas
de qualsevol reclamació per part d'aquestes persones o dels seus representants.

17.- Presentar-se a aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

Per a més informació: concurs@country.cat - Countrycat o bé físicament a El Barn d'en Greg